OM OSS

Ditt personliga VVS-service företag

OM OSS

Företaget består idag av VD, Malin Persson och fem bransch certifierade servicemontörer i varsina fullutrustade servicebilar. Vi är medlemmar i installatörsföretagen, certifierade och innehar alla relevanta utbildningar i det som marknaden kräver för att utföra VVS arbeten.

Vi utmärker oss genom korta ledtider, pålitlighet, återkoppling, och professionellt agerande!

Genom organisk tillväxt och inskolning av lärlingar ska våra värderingar genomsyra hela företaget.

Låt oss ta ett första samtal för att höra mer om ert projekt